Thiết kế nhà xưởng và showroom công ty Toyota

Thiết kế nhà xưởng và showroom công ty Toyota

Công trình mở rộng và phát triển thêm của công ty Toyota.

Một khu đất với diện tích và địa thế lý tưởng được đưa ra kèm với các yêu cầu cho mô hình cửa hàng trưng bày, bán và bảo trì ô tô Toyota kiểu mẫu, nhằm hoàn thành một bộ thiết kế tiêu chuẩn để áp dụng cho toàn bộ các cửa hàng Toyota tương lai trên toàn Việt Nam. Ngoài một số tiêu chuẩn tiếp thị được quy định từ công ty Toyota Nhật Bản, một số tiêu chuẩn khác phải được hình thành và chuẩn hóa song song với việc thiết kế dựa trên điều kiện địa phương.

Thiết kế nhà xưởng và showroom công ty Toyota
Thiết kế nhà xưởng và showroom công ty Toyota