Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương

Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương

Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương

Nhà được thiết kế thi công xây dựng bởi Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xây Dựng Nasa Bình Dương.

Địa chỉ: 336/13A, Đường 30/4, KP 03, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline: 0908 892 901

Email: Duynguyenkts2012@gmail.com

Xem bảng giá xây dựng

Nhà anh Huy Thủ Dầu Một Bình Dương
Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương
Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương
Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương
Bàn giao nhà anh Huy, Thủ Dầu Một Bình Dương